จัดหัตถกรรมของขวัญ กระตุ้นเศรษฐกิจภูธร

b4-w6h5กระทรวงอุตฯ ชวนร่วมงาน งานนิทรรศการหัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 26 (Gift Fair 2016) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคในช่วงไฮซีชั่นให้มีเงินหมุนวงเวียนเช่นทุกปี ทั้งยัง เป็นการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ช่องทางการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ อีกด้วย

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า งานนิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเวทีทางการค้าที่สำคัญของภาคเหนือ ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกิบการ SMEs ในภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ขณะเดียวกันยังเป็นเวทีสำหรับการแสวงหาโอกาสการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่โอกาสทางการค้าการลงทุนที่มีศัยกภาพระหว่างกัน และยังเป็นช่องทางเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจภูมิภาคในเวทีการค้าโลก อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้จัดงาน ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาภาพผู้ประกอบการในภูมิภาค ให้สามารถแข่งขันได้ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน ตรงกับความต้องการ

โดยเชื่อว่าการจัดงาน นิทรรศการหัตกรรมของขวัญของที่ระลึก จะเกิดประโยนช์กับผู้ประกอบการในการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆ อันช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและก่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถให้สินค้าของตนเองให้สามารถแข่งขันได้ ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะได้จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะเป็นการช่วงส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมและสินค้า OTOP ในภูมิภาค ให้มีโอกาสขยายตลาดได้มากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 งานของขวัญของที่ระลึก มีเงินสะพัดสร้างรายได้ และยอดขายให้กับผู้ประกอบการเป็นจำนวนเงิน 43,200,000 บาท และคาดว่าในปีนี้ 2559 จะมียอดเงินสะพัดถึง 60,000,000 บาท (ยอดขายเฉลี่ยวันละ 15,000 บาท/ร้านค้า จำนวนร้านค้าทั้งหมด 400 บูธ จำนวน 10 วัน) โดยเพิ่มขึ้นอีก 40% จากปี 2558
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย มอบเป็นของขวัญของที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่จะถึงนี้ ในงานนิทรรศการหัตถกรรม “ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 26” ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 – 20.00 น.ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น