สบทบทุนสร้างอาคารเรียนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน

นายวีระ วีรปรีชาเมธ พร้อม นายสุพจน์ วีรปรีชาเมธ จาก บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสบทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน “อาคารฮั่วเคี้ยว” และอาคารโรงอาหารพร้อมห้องประชุม 2 ชั้นของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยมี นายธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท วีระพานิช เชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น