รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ กฤษกมล สุภัคกนก ผู้จัดการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ กฤษกมล  สุภัคกนก ผู้จัดการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่ และ ประกาย ฉินตระกูล ผจก.สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ในโอกาสเข้าพบคณะผู้บริหารเพื่อมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น