ประชุมปฎิบัติการ….

พล.อ.ดร.พหล สง่าเนตร คณะกรรมกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามโครงการเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี มีวินัยเด่น :คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ”สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดมีความรับผิดชอบตามแนวคิด ” STAR STEMS” โดยมี บุญเสริญ สุริยา ผอ.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และคณะให้การต้อนรับ ที่หอประชุมโรงเรียนฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น