นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ประจำปี 2560 โดยมีนายเจริญ มโนรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครู อาจารย์ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ร่วมโครงการ ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น