ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร สพล. เชียงใหม่ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจาก สพล.ตรัง

ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร สพล. เชียงใหม่ พร้อมบุคลากรของ สพล. เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจาก สพล.ตรัง ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่ สพล. เชียงใหม่ เมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น