ชลประทานที่ 1 แจงแผน จัดสรรน้ำเพื่อเพาะปลูก

สำนักงานชลประทานที่ 1 รายงานว่าได้วางแผนการเพาะปลูกในเขตชลประทาน 499,409 ไร่ แยกเป็น ข้าวนาปี 292,174 ไร่ พืชไร่-พืชผัก 26,462 ไร่ ไม้ผล 176,214 ไร่ บ่อปลา-บ่อกุ้ง 4,071 ไร่ และพืชอื่นๆ อีก 488 ไร่

โครงการชลประทานเชียงใหม่ กำหนดแผนการปลูกพืชฤดูฝนไว้ 86,815 ไร่ แยกเป็น ข้าวนาปี 37,214 ไร่ พืชไร่-พืชผัก 5,337 ไร่ ไม้ผล 43,822 ไร่ บ่อปลา-บ่อกุ้ง 442 ไร่ และพืชอื่นๆ เพาะปลูกแล้ว 104 ไร่ โครงการชลประทานลำพูน กำหนดแผนการปลูกพืชฤดูฝนไว้ทั้งสิ้น 82,435 ไร่ แยกเป็น ข้าวนาปี 17,940 ไร่ พืชไร่-พืชผัก 7,310 ไร่ ไม้ผล 56,814 ไร่ และบ่อปลา-บ่อกุ้ง 371 ไร่ และพืชอื่นๆ เพาะปลูกแล้ว 15 ไร่ เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน กำหนดแผนการปลูกพืชฤดูฝนไว้ทั้งสิ้น 11,458 ไร่ แยกเป็น ข้าวนาปี 9,686 ไร่ (เพาะปลูกแล้ว 6,594 ไร่) พืชไร่-พืชผัก 15 ไร่ (เพาะปลูกแล้ว 1,673 ไร่) ไม้ผล 1,493 ไร่ (ส่งน้ำให้แล้ว 1,493 ไร่) บ่อปลา-บ่อกุ้ง 157 ไร่ (ส่งน้ำให้แล้ว 157 ไร่) และพืชอื่นๆ อีก 107 ไร่ (เพาะปลูกแล้ว 107 ไร่) เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2559 และได้จัดสรรน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก -แม่งัด กำหนดแผนการปลูกพืชฤดูฝนไว้ทั้งสิ้น 71,901 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่กวงอุดมธารา กำหนดแผนการปลูกพืชฤดูฝนไว้ 148,400 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง กำหนดแผนการปลูกพืชฤดูฝนไว้ 98,400 ไร่ เริ่มส่งน้ำ 1 มิ.ย.2559 และสนับสนุนการผลิตประปาของเชียงใหม่ (สถานีอุโมงค์) และการประปาหางดงเพื่อการผลิตน้ำประปา 700,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ติดตามสถาน การณ์น้ำได้ที่โทร.053-245081 สายด่วน 1460

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!