พระครูพุทธไสยาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระนอนหนองผึ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

พระครูพุทธไสยาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระนอนหนองผึ้ง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากจัดงานฉลองรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย Universal Ministries of The King’s College รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น