อบจ.ชม. ร่วมสนับสนุนงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ เวทีกลางภายในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และ นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิด เพื่อจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ และเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นการสร้างอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติ กิจกรรมภายในงาน อาทิ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 จากหน่วยงานทุกภาคส่วนจำนวน 26 หน่วยงาน การประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าราคาถูก
เป็นต้น
โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานได้แก่ กิจกรรมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อคัดเลือกสาวงามเป็นตัวแทนทูตทางวัฒนธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตัวแทนในการประกวดนางงามในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น