วันครบรอบ 69 ปี …

ธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับนายกองซาน ลวีน กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในงานฉลอง ครบรอบ 69 ปี ของการได้รับเอกราช ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ.โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น