การเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร)

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และอดีตเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม วันที่ 24-29 เดือน มกราคม 2560 โดยมีคณะกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเรียนพระปริยัติธรรม วัดบุพพาราม

ร่วมแสดงความคิดเห็น