เทศบาลตำบลอมก๋อย ชวนเที่ยวงาน”อากาศดี…ที่อมก๋อย”ครั้งที่ 4

นายบุญเย็น ใจตา นายกเทศมนตรีตำบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ชวนเที่ยวงานสัมผัสอากาศดีและวัฒนธรรมอันงดงาม”อากาศดีที่อมก๋อย” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ม.ค.2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมภูมิปัญญา วิถีชีวิตท้องถิ่นของคนอมก๋อย ซึ่งมีทั้งชนเผ่าและคนพื้นเมือง อาทิ การประกวดพืชผลทางการเกษตร การประกวดหนูน้อยอากาศดี สาธิตการทำขนมปาด ซึ่งเป็นขนมของท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การสาธิตควายอีดอ้อย(ควายคั้นน้ำอ้อย) การประกวดผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชน(ผ้ากระเหรี่ยง) ประกวดการปรุงอาหารพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเยี่ยมชมบ้านของชนเผ่า การเสวนาอากาศดี การประกวดขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และความบันเทิงที่หลากหลาย สนับสนุนการจัดงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภออมก๋อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น