กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม่

กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น