พาณิชย์คุมเข้มขายสินค้า ห้ามฉวยโอกาสขึ้่นราคา

พาณิชย์จังหวัดลำพูน คุมเข้มผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค / พืชผักผลไม้ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำโดยนางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวรานนท์ ทมิฬศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด, นางจิราภรณ์ วงศ์เจริญไพร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคา และติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค / พืชผักผลไม้ ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรี มีข้อสั่งการเกี่ยวกับประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในจังหวัดลำพูน จาก 300 บาท เป็น 305 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งอาจกระทบความเป็นอยู่ของประชาชน และค่าครองชีพประชาชนในจังหวัดลำพูน สำนักงานฯ จึงได้พบปะเยี่ยมเยียนทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา

ผลการติดตามพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายราคาที่ชัดเจน มีบางร้านปิดป้ายราคาไม่ครบถ้วน ทางสำนักงานฯ จึงได้แนะนำการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้บริโภคได้พิจารณาและเป็นตัวเลือกในการซื้อสินค้า ทั้งนี้ สำนักงานฯได้กำชับผู้ประกอบการหากไม่ดำเนินการปิดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนตามรายการที่จำหน่าย ทางสำนักงานฯ จะต้องดำเนินการจับกุมตามกฎหมาย พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและค่าบริการ พ.ศ. 2542 ส่วนด้านราคาจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค ยังคงไม่มีการปรับขึ้นราคา แต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น