นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทัศนศึกษาที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

โรงเรียนบ้านแม่โขง ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทัศนศึกษาที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณ อภิญญา พินแสน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ให้เข้าชมฟรีเนื่องจากโรงเรียนบ้านแม่โขงตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และขาดแคลนทางทุนทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสายพันธุ์น้ำจืดและน้ำเค็มหลากหลายชนิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น