อบจ.ลำพูน มอบของขวัญปีใหม่ให้นายกฯ

เนื่องในโอกาสขึ้นศักราชใหม่ ปี 2560 ต้อนรับปีระกา พวกเราชาว อบจ.ลำพูน ต่างพร้อมหน้าพร้อมตา มอบกระเช้า
ผลไม้สวัสดีปีใหม่ ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน นายทรงศักดิ์ วังธิยอง ประธานสภา อบจ.ลำพูน นายมนู ศรีประสาท รองนายก อบจ.ลำพูน นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัด อบจ.ลำพูน นายนฤวุฒิ นิรุตติพงศ์ ว่าที่ปลัดอบจ.ตราจ นางศิริลักษณ์ เสนะสุทธิพันธ์ รองปลัด อบจ.ลำพูน นายสุดสงวน จักร์คำ รองปลัด อบจ.ลำพูน พร้อมรับพรปีใหม่ ยิ้มสู้ ร่วมกันขับเคลื่อนงาน อบจ.ลำพูนที่เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น