“เทศกาลร่มบ่อสร้าง” 20-22 ม.ค. จัดสืบสานยาวนานปี 34

อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เวียนมาถึงอีกครั้งกับงานใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 34…..“เทศกาลร่มบ่อสร้าง”

ปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20-22 มกรา 2560 ที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างนี้มีมากมายหลายฝ่ายร่วมมือกัน โดยมีผู้นำท้องถิ่นอย่างท่านนายอำเภอสันกำแพง “อนุพงษ์ วาวงศ์มูล” เจ้าถิ่นสถานที่จัด กำนันตำบลต้นเปา “มานิตย์ ชูยกปิ่น” ตลอดถึงฝ่ายบริหารท้องถิ่นที่นี่ “วิมล มงคลเจริญ” ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา และอีกท่านหนึ่ง “ทินกร อุตตะมะ” รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

จัดสืบสานมาอย่างยาวนานที่จัดขึ้นทุกปี จนถึงปีนี้เป็นปีที่ 34…ซึ่งคงมีมากมายอีกหลายท่านที่ไม่ทราบตำนานกับความเป็นมาของ “ร่มบ่อสร้าง”

ต้องกราบระลึกถึงอดีตกว่า 200 ปี ที่พระอริยสงฆ์ “ครูบาอินถา” ที่ท่านได้ธุดงค์ชายแดนไทย-พม่าได้มาจำพรรษาที่ “บ้านบ่อสร้าง” (เดิมคือ “บ่อซาง” เพราะมีต้นซางขึ้นเป็นป่ารอบบ่อ) ร่มหรือกลดธุดงค์เกิดชำรุดจึงให้ชาวบ้านบ่อสร้างซ่อมแซม ฝีมือปราณีตท่านจึงบอกวิธีทำร่มที่จดจำมาจากพม่า

จนมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ใช้สอยพัฒนามาจน…ถึงจวบปัจจุบันนี้!!

ต่อมาชื่อเสียงของ “บ้านบ่อสร้าง” กลายเป็นดินแดนหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ และนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนเทศต่างก็แวะเวียนมาชมวิถีชีวิตของคนบ้านบ่อสร้าง ที่มีฝีมือในด้านการทำร่ม-แกะสลัก และอื่นๆสืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ต่อมาได้มีการส่งเสริมด้านการตลาดการท่องเที่ยวจึงได้เกิดงาน

“เทศกาลร่มบ่อสร้าง” จัดโดยเทศบาลต้นเปา….และปีนี้จะมีอะไรเชิญชวนนักท่องเที่ยว คงได้เขียนตามบอกกันอีกสองสามวันนี้ขอรับ!!!

ม้าเหล็ก

ร่วมแสดงความคิดเห็น