ถวายปัจจัย สร้างศาลาอาคารเรียน ณ วัดบ้านพวกเหนือ เอิ่งกาดฟ้า เชียงตุง ประเทศพม่า

พระครูวรวรรณวิวัฒน์, ดร. เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว เชียงใหม่ และคณะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจเมืองเชียงตุง พม่า เมื่อเดินทางถึงได้สักการะ ดอย 3 จอมจากนั้นเดินทางไปถวายปัจจัย 7,751,000 จ๊าด (เงินสกุลพม่า) สร้างศาลาอาคารเรียน ณ วัดบ้านพวกเหนือ เอิ่งกาดฟ้า เชียงตุง ประเทศพม่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น