อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ

ทำงานช่วง 13.00-21.00 .

มีภูมิลำเนาเขตจอมทอง เวียงหนองล่อง หรือใกล้เคียง

มีประสบการณ์ด้านการจัดการ การตลาด

วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.086-461 5007 , 053-279 686 ต่อ 118

ร่วมแสดงความคิดเห็น