เซอร์วิส-ดูแล….”ผู้สูงวัย” ธุรกิจใหม่…“ป๋าโต้ง”ลุยเอง

ปีนี้ที่ทางการประกาศไว้แล้วว่าให้เป็น….ปีผู้สูงวัย!!

เพราะประชากรผู้สูงวัยของไทยเรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และในแต่ละปีต่อจากนี้ก็จะยิ่งทวีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมันจะเกี่ยวพันยิ่งขึ้นกับวิถีชีวิตของสังคมในครอบครัว เพราะตามวิถีชีวิตของสังคมคนไทยเราเทิดทูนว่าบุฟการีมีคุณค่ามากที่สุดในชีวิต ยิ่งบุพการีที่มีอายุเพิ่มมากยิ่งๆ ขึ้นก็ต้องดูแลให้ความสุข-ความอบอุ่นแก่ท่านเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

คงไม่มีใครหรือครอบครัวไหนคิดที่จะทอดทิ้ง…ยุฟการีผู้ที่เคารพและเทิดทูน!!

แต่ในสถานการณ์ยุคปัจจุบันนี้ที่คนในวัยทำงานก็ต้องดิ้นรนชีวิตปฎิบัติหน้าที่ภาระการงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้การดูแลใส่ใจต่อบุฟการีอย่างใกล้ชิดลดน้อยลงไป หรือบางคนต้องไปทำงานประจำอยู่ต่างจังหวัดหรือต้องเดินทางบ่อยจึงเป็นภาระและปัญหาใหญ่ในเรื่องการมาดูแลใส่ใจต่อบุพการี

ที่ประเทศญี่ปุ่นมีปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยผู้สูงวัย…จึงเป็นประเทศเดียวที่มีสถานที่ดูแลผู้สูงวัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก!!!

อย่างที่เรารู้ๆ กันอยู่ว่าค่าครองชีพในประเทศญี่ปุ่นนั้นแพงลิ่ว ยิ่งสถานที่ดูแลผู้สูงวัยนั้นค่าใช้จ่ายไม่ต้องพูดถึงและข้อสำคัญสถานที่แทบไม่พอรองรับต้องจองคิวกันข้ามปี ด้วยสภาวะเหตุการณ์แบบนี้ทำให้ไทยเราจึงมีธุรกิจสถานที่
ดูแลผู้สูงวัย หรืออาจจะในทำนองแบบ “โฮมสเตย์” หรือผู้พำนักระยะยาวที่มีกิจกรรมต่างๆ เหมาะสำหรับผู้สูงวัย เช่น การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การปลูกผักพืชสวนครัว การเล่นดนตรี-ขับร้อง การร่วมวิสาสะพบปะผู้สูงวัยในกลุ่มเดียวกัน ฯลฯ

หนุ่มใหญ่คนมองไกลและอยู่ในวงการนี้ที่ชื่อเสียงรู้จักกันดี “โต้ง-สันติ ปิติคาม”…วางโครงการและได้เริ่มไปแล้ววันนี้กับสถานที่ต้อนรับผู้สูงวัย!!ไม่ว่าผู้สูงวัยจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ จะมาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนหรือพักพิงได้ตลอดทั้งปีสถานที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง แต่ความร่มรื่นและอากาศบริสุทธิ์จาก

ไม้ใหญ่ยืนต้น ที่รอบล้อมด้วยทุ่งนาที่เขียวขจี พร้อมกับมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามศาสตร์พยาบาลจะให้ความดูแลใกล้ชิดตลอด 24ชั่วโมง

เปิดไม่ไกลแถวย่านสันกำแพง มีโอกาสเวลาเมื่อไหร่ “ม้าเหล็ก” ผู้สูงวัยเหมือนกัน…จะตามไปดูรายละเอียดกับสถานที่สำหรับผู้สูงวัยแห่งนี้!!!

ร่วมแสดงความคิดเห็น