โครงการปิด “ฝายมีชีวิต” ลำดับที่ 299 ของประเทศไทย

การสร้างฝายชะลอนํ้าในพื้นที่ตำบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นฝายตัวที่ 4 ของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นลำดับที่ 299 ของประเทศไทย สร้างที่ท้องที่หมู่ที่ 9 บ้านแม่แมะ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งวัตถุประสงค์และประโยชน์ของฝาย สร้างฝายเพื่อเก็บนํ้าให้สัตว์นํ้า สัตว์ป่าได้กินนํ้าช่วงฤดูแล้งและเป็นแนวป้องกันไฟป่า จากสภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเปียก การสร้างฝายเกิดขึ้นได้เพราะการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน

และผู้ประกอบการในพื้นที่ นำโดย นายสมชิต กันธะยา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ แม่ริม เขต 2 พ.ต.ท.วิจิตร ก๋าตุ้ย สารวัตรอำนวยการ สภ.แม่ริม คณะเจ้าหน้าที่หน่วยฯทป.6 (นํ้าตกตาดหมอก) หน่วยฯทป.3 (นํ้าตกแม่สา) เจ้าหน้าที่ทหารกรมรบพิเศษ 5 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8-9 ต.แม่แรม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ภาค 1 (เชียงใหม่) ผู้บริหารพนักงานการประปาแม่ริม พนักงานปางช้างแม่สา พนักงานสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พนักงานอีเกิ้ลแทรคและฟินิกซ์ และชาวบ้านแม่แมะ ผู้ร่วมงานอีกกว่า 50 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น