เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดงานวันเด็ก ภายใต้คำขวัญนายกรัฐมนตรี “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่สวนน้ำสวนสนุกเดอะซันนิวส์เซ็นเตอร์ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ สวนน้ำสวนสนุกเดอะซันนิวส์เซ็นเตอร์ หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน งานมีกิจกรรมการแจกของขวัญ การอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมการแสดงของนักเรียนบนเวที มอบทุนการศึกษา การถามตอบชิงรางวัล การประกวดสุขภาพเด็ก การเล่นเกมแจกของรางวัล และเครื่องเล่นที่ให้ความสนุกสนานอีกมากมาย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในงานวันเด็กแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น