สกู๊ปพิเศษ…วัดบวกครกน้อยจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์ “บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร”

ราชานุสาวรีย์…ชาวตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ร่วมใจกันจัดพิธีอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติในการประกอบพิธีบวงสรวงทิพยวิญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดบวกครกน้อย โดยใช้การประกอบพิธีแบบโบราณดั้งเดิม เพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะบูชากับชนรุ่นหลัง และระลึกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าเหนือหัวที่ทรงนำทัพกอบกู้เอกราชประเทศชาติบ้านเมืองแต่ครั้งในอดีตให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของข้าศึก

เมื่อเวลา08.00น.วันที่18ม.ค.2560 ตรงกับวันกองทัพไทย บริเวณลานกิจกรรมวัดบวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ณ มลฑลพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเรศวรมหาราช ตามจารีตโบราณ คณะศรัทธาสาธุชนชาวตำบลหนองป่าครั่ง โดยการนำของ”นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์”นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ได้จัดพิธีอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ณ ที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ พร้อมกับการจัดตั้งกองทุนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้น ณ วัดแห่งนี้

การประกอบพิธี ซึ่งประกอบด้วยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และศรัทธาสาธุชนซึ่งมีข้าราชการ พนักงานครู สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน กลุ่มพลังมวลชน โดยมีการวางพวงมาลาถวายเครื่องราชสักการะ การจุดธุปเทียนเครื่องบวงสรวงเพื่อถวายราชสักการะบูชาแด่เทพเทวาที่คอยปกปักษ์รักษา พร้อมบวงสรวงดวงทิพยวิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของ องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีดังกล่าว

ในส่วนของกิจกรรมการมีส่วนร่วมและประกอบพิธีนั้น ได้มีการนำคณะช่างฟ้อนซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนภายในตำบลมาฟ้อนโปรยข้าวตอกดอกไม้ เป็นการฟ้อนบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกับร่วมใจกันบำเพ็ญตนด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ในการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์มหามงคลน้อยสักการะและรำลึกถึงคุณงามความดีที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ในอดีตได้กอบกู้อิสระภาพให้กับสยามประเทศ ให้รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของข้าศึก


โดยแต่เดิมนั้น พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ตั้งไว้ ณ บริเวณจุดทางเข้าวัด และต่อมาได้มีการย้ายมาประดิษฐาน ณ บริเวณลานกว้างของวัดบวกครกน้อย โดยคณะศรัทธาสาธุชนชาวตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งนำโดย นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ได้มีมติร่วมกันว่า เพื่อให้บริเวณสถานที่อันเป็นสถานที่ประดิษฐานของสมเด็จพระนเรศวร จะโดดเด่นเป็นสง่าสมพระเกียรติ จึงได้ร่วมกันย้ายที่ประดิษฐานมายังบริเวณกว้างภายในวัด และร่วมกันประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ณ ลานกิจกรรมวัดบวกครกน้อย และมีการบริจาคเงินเพื่อร่วมกันจัดตั้งกองทุนขึ้น พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้.

มอบถุงยังชีพ…ภายหลังจากการที่มีการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งพร้อมด้วยคณะฯ ได้มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุชาวตำบลหนองป่าครั่งที่มาร่วมกันประกอบพิธีในครั้งนี้

นิราศ เวียงพิงค์…รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น