ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ในลุ่มน้ำย่อยสาขาลุ่มน้ำแม่ทา (ลุ่มน้ำแม่ขนาดตอนบน) มีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ณ บ้านสะแงะ ต.ทากาศ จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น