ชาวลำพูนร่วมทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลสตมวาร ในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 60 ที่พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการ จ.ลำ พูน พร้อมด้วย โดย พ.อ.พงษ์มิตร ปินปันคง เสธ.กกล.รส.จ.ลำพูน หน.ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมทำบุญตัก บาตร พระภิกษุและสามเณร จำนวน 135 รูป เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( 100 วัน) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขณะเดียวกันในพื้นที่รอบนอก เช่นที่ อ.ลี้ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ก็ร่วมกันทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล ในวาระเสด็จสวรรคตครบ 100 วัน (สตมวาร) เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายณัฏฐภัค อะโนต๊ะ ปลัด อ.ลี้ เป็นประธาน ณ วัดพระธาตุห้าดวง โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 500 คน

ส่วนที่ อ.บ้านธิ พ.ต.อ.อัยยรัช กมลรัตนา ผกก.สภ.บ้านธิ นายกิตติพัฒน์ กะวัง ปลัดอาวุโส และประชาชน ก็ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน) ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยมี นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธาน

ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อ.บ้านโฮ่ง เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุม กกล.รส.จ.ลำพูน โดย บก.ร้อย.รส.ที่ 3 (ร.7 พัน.2 ) จัดกำลังพลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล ในวาระเสด็จสวรรคต ครบ 100 วัน (สตมวาร) เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายธีระ เหลียวสุธีร์ นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธาน มีชาวบ้านร่วมพิธีประมาณ 150 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น