โครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย พิษณุ พินิจ รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น