เยี่ยมคาราวะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคาราวะ ดร.ศุภวัฒน์ ภูวกุล อดีตกงศุลกิตติมศักดิ์ประเทศฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น