ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพคุณภาพสูงเกรดทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพคุณภาพสูงเกรดทางการแพทย์มาตรฐาน ASTMF1925-09 สำหรับนำไปใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น