เตือนคนเลี่ยงใช้บริการ e-Moneyหวั่นเสียหาย

แบงก์ชาติเตือนหลีกเลี่ยงใช้บริการ e-Money ไม่ได้รับอนุญาตหลังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปและร้านค้าสมัครใช้บริการดังกล่าวมากขึ้น ชี้บางแห่งมีการหาเครือข่ายสมาชิกโดยให้ผลตอบแทนด้วย

ด้วยปัจจุบันมีผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ลูกค้าสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้เงินหรือมูลค่าที่เก็บไว้ในกระเป๋า เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการของร้านค้าตามที่กำหนดไว้ และมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปและร้านค้าสมัครใช้บริการดังกล่าวมากขึ้น รวมทั้งบางแห่งมีการหาเครือข่ายสมาชิกโดยให้ผลตอบแทนด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอแนะนำให้ประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการที่จะใช้บริการหรือรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการด้วย e-Money ทำธุรกรรมกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทางการและหลีกเลี่ยงการใช้บริการจากผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจมีการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และสร้างความเสียหายแก่ลูกค้า โดยประชาชน ร้านค้า และสถานประกอบการสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการ e-Money ภายใต้การกำกับดูแลได้จากรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ และจากเว็บไซต์ของ ธปท. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหมายเลขโทรศัพท์ 1213 หรือ E-mail: [email protected]

ทั้งนี้ ธปท.ขอให้ประชาชนมั่นใจในผู้ให้บริการ e-Money และบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากทางการว่ามีการกำกับดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด โดยผู้สนใจใช้บริการควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการ ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายชื่อผู้ให้บริการ e-Money และบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตสามารถดูได้ที่https://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/OversightOfEmoney/ListOfEmoney/Pages/eMon eyProvider.aspx.

ร่วมแสดงความคิดเห็น