พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้พระราชทาน ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แก่ นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว

ร่วมแสดงความคิดเห็น