จัดหางานเชียงใหม่ สร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติการจ้างแรงงานต่างด้าว

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมนายจ้างสถานประกอบการ ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติของการจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมเปิดช่องทาง Line ID เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

วันนี้ (25 ม.ค. 2560) ที่ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจักรี หุ่นโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมนายจ้าง สถานประกอบการ โดยมี นางรุ่งทิวา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ กล่าวว่า สำหรับการจัดประชุมนายจ้าง สถานประกอบการณ์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดย นางจินตนา กาทองทุ่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การทำงานของอาสาสมัครภายใต้มูลนิธิ” และบรรยาย “หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2552” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างและสถานประกอบการเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่มีนายจ้าง สถานประกอบการ ที่ต้องการจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจมีสถานประกอบการบางแห่งไม่ทราบแถลงการณ์ขอรับใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้มีการลักลอบจ้างงานคนต่างด้าว หรือดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานไม่ถูกวิธี เพื่อให้การขอรับใบอนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี นายจ้างสถานประกอบการเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 250 คน

ทั้งนี้ ทาง สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดช่องทางใหม่ในการเผยแพร่ข่าวสารและติดต่อสอบถามได้ทาง Line ID : @qrz8085k ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและลูกจ้าง พร้อมสามารถพูดคุยตอบปัญหาและซักถามข้อสงสัยได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น