มอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เชียงใหม่

ธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด มอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์เชียงใหม่ พร้อมเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น