โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคลากร หลายตำแหน่ง

บริษัท เชียงใหม่รัตนโกสินทร์ จำกัด

มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ดังนี้

  1. Sales Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  2. Sales Executive (พนักงานงานขาย) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  3. Sales Coordinate (ประสานงานขาย) จำนวน 1 ตำแหน่ง

  4. Guest Service Agent (พนักงานต้อนรับ) จำนวน 2 ตำแหน่ง

  5. Room Boy (พนักงานทำความสะอาดชาย) จำนวน 2 ตำแหน่ง

  6. Waiter (พนักงานเสิร์ฟชาย) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ติดต่อแผนกทรัพยากรบุคล ในวันจันทร์ – วันเสาร์

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 .

โทรศัพท์ (053) 234800-33 แฟ็กซ์ (053) 876176

E-mail : [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น