เข้ารายงานตัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

เข้ารายงานตัว…นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รับการรายงานตัวจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คณะสังคมสงเคราะห์ศาตร์ (ป.ตรี) ชั้นปีที่ 4 ที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์เป็นเวลา 2 เดือน โดยมี อ.ปรียานุช โชคธนาวิณิชย์ อ.ประจำคณะฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ในการเดินทางมาฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องทำงานเทศบาลตำบลเชิงดอย ที่ผ่านมา


ร่วมแสดงความคิดเห็น