พิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

นายมนัส อํ่าทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ในพิธีบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น