สำรวจข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชนปี 2560 ดำเนินงานในฤดูกาลที่ผ่านมาปี 2558/259

อภิชาติ ทิพย์ชะ นักวิชาการเกษตร และ จำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่การเกษตรทีมงานศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินการสำรวจข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชนปี 2560 ดำเนินงานในฤดูกาลที่ผ่านมาปี 2558/259 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ฤดูกาลผลิต 2560 ปัญหาและอุปสรรค ในพื้นที่บ้านสันป่าเปา ขี้เหล็กพัฒนา บวกค้าง โพธิ์ทองเจริญ ยุหว่า สันป่ายาง สันโป่ง หารแก้ว ออนใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น