ชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมพิธีไหว้เจ้าเนื่องในวันตรุษจีนปี 2560

ภาพบรรยากาศบริเวณภายในศาลเจ้าปุงเถ่ากง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากแห่ร่วมพิธีไหว้เจ้าเนื่องในวันตรุษจีนปี 2560 โดยส่วนใหญ่ได้เข้ามาทำพิธีกันแบบครอบครัว และเครือญาติเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญในช่วงปีใหม่ของชาวจีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น