จอมทอง เชียงใหม่ แผ่นดินไหวอีกแล้ว

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่าเมื่อเวลา 02.27 น.วันที่ 28 มกราคมนี้ ได้เกิดแผ่นดินขนาด 1.9 แมกนิจูด
ความลึกจากผิวดินประมาณ 1 กิโลเมตร ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ตลอดเดือนตั้งแต่ 1-28 มกราคม 2560 ปรากฎว่า อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ เกิดแผ่นดินไหว เป็นจำนวน
มากกว่า 40 ครั้ง โดยเฉพาะในช่วง 15 มกราคม ที่ผ่านมา ปรากฎว่าได้เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 4.2 ความลึกประมาณ 4 กืโลเมตรจากผิวดิน รับรู้แรงสั่นไหวได้ทั้งที่อำเภอจอมทองและอำเภอเมือง ไม่มีรายงานความเสียหาย ในเวลาประมาณ 15.35 น.จากนั้นในเวลา 16.23 น.ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.9 แมกนิจูตอีก ความลึกจากผิวดินเพียง 3 กิโลเมตร รับรู้แรงสั่นไหวในพื้นที่อำเภอจอมทอง-แม่แจ่ม เชียงใหม่และที่ปาย แม่ฮ่องสอนด้วย
อย่างไรก็ตาม จากสถิติจำนวนครั้งของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ มากกว่า 100 ครั้งในช่วง 1-28
มกราคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ แม้จะมีคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา และแผ่นดินไหว ตลอดจนการเกิดแผ่นดินไหว ในเชียงใหม่ เป็นการปลด ปล่อยพลังงาน ที่ไม่น่ากังวลว่าจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงได้

แต่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดิน ยังย้ำว่า การคาดการณ์แผ่นดินไหว ไม่สามารถ ระบุแน่ชัดถึงวันเวลา และความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นได้ ตามทฤษฎีการปลดปล่อยพลังงานของรอยเลื่อน มีข้อมูลสถิติระบุรายละเอียดการเกิดแผ่นดินไหว ในเรื่องปรากฎการณ์ภัยธรรมชาตินั้น ไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ ซึ่งเชียงใหม่เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงมาแล้วในประวัติศาสตร์ แบบไม่คาดคิดว่าจะเกิดอย่างรุนแรงถึงขั้นสร้างความเสียหายมากมา่ยในปี 2088
……………………………………………….
0..แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในไทย


0..แผนที่หมู่บ้านที่ยังมีรอยเลื่อนทรงพลังพาดผ่านในจังหวัดเชียงใหม่ (ขอบคุณ: กรมทรัพยากรธรณี -ข้อมูล)


0…วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ยอดเจดีย์ได้หักพังลงมาเมื่อคราวเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2088

ร่วมแสดงความคิดเห็น