มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

นางพรพิมล จันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยคณบดี และนางสาวสุรัสวดี อินทร์ชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น