คณะอาจารย์ ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีน 2017

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี อาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี และอาจารย์เสวตร์ ตาจุมปา ผู้ช่วยรองอธิการบดี ม.นอร์ท-เชียงใหม่ เข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีน 2017 โดยมี นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้นางสาวจง ฮุ่ยฟาง ครูอาสาสมัครชาวจีนจาก ม.นอร์ท-เชียงใหม่ ได้แสดงการเขียนตัวอักษรจีนภายในงานด้วย ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น