วิทยาลัยเกษตรฯเชียงใหม่ ร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2560

นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ และได้เชิญให้ทางวิทยาลัยเสนอผลงาน ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและการประกวดด้วยนั้น

วิทยาลัยฯ ได้จัดส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนายบรรชร กล้าหาญ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ เรื่องแชมพูสมุนไพรสำหรับการป้องกันและกำจัดเห็บหมัดในสุนัขที่ผสมสารสกัดจากใบยาสูบ เมล็ดน้อยหน่า ใบหมี่ และ ฝักส้มป่อย ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถใช้เป็นนวัตกรรมในการส่งเสริมและฝึกอบรมเกษตรกรในการผลิตแชมพูสมุนไพรสำหรับสุนัขเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน และได้ฝึกสอนนักศึกษาให้ปฏิบัติทำเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน และเป็นทางเลือกของประชาชนที่เลี้ยงสุนัขได้มีการใช้แชมพูสมุนไพรสำหรับสุนัข อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น