ร่วมยินดี รัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เลื่อนระดับ รับตำแหน่ง ท้องถิ่น จ.ลำปาง

ทวี ณ ลำพูน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง ลำพูน พร้อมสมคิด อุตมะโน รองนายกฯ และคณะร่วมยินดีกับรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำพูนที่เลื่อนระดับไปรับตำแหน่ง ท้องถิ่น จ.ลำปาง ที่บ้านสวนกนกกานต์ ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น