เปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ

ศรัญยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ มีพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารร่วมพิธีโดยมีธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น