มอบผ้าห่ม ให้เด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว

“ชมรมผู้ค้าวัสดุก่อสร้างเชียงใหม่” ได้รับความร่วมมือจาก ชมรมไทยทีจีและผ่องเพื่อน ได้นำผ้าห่มอีกชุดใหญ่ไปมอบให้กับเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว โดยร่วมกันไปมอบให้ ที่ รร บ้านส้มป่อย และ รร บ้านแม่ลาผาไหว จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานนี้ประธานชมรมผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง “สุพจน์ วีรปรีชาเมธ” ฝากขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น