คนแห่เที่ยว เงินสะพัดงานอุตฯแฟร์ 2017

คนแห่เที่ยวงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2017 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 พบคาราวานสินค้าอุตสาหกรรมทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคขนมาให้เลือกซื้อราคาโรงงาน คาดรายได้สะพัดกว่า 50 ล้านบาทมั่นใจเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สร้างโอกาสทางการค้าการลงทุน

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2017 โดยมีผู้ประกอบการและผู้ซื้อเข้าร่วมเป็นงานเป็นจำนวนมาก งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในภูมิภาค ได้ทราบถึงศักยภาพในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของไทย

ทั้งนี้ การจัดงาน อุตสาหกรรมแฟร์ 2017 มีผู้ประกอบการสนใจออกบูธจำนวน 370 บูท แบ่งเป็นโซนสินค้าจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งจะนำสินสินค้าคุณภาพส่งออกมาจำหน่ายในราคาโรงงาน โซนอุตสาหกรรมสิ่งทอ/เครื่องหนัง โซนอุตสาหกรรมเครื่องจักร โซนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป โซนผลิตภัณฑ์อาหาร โซนเซรามิก/เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน โซนอัญมณี นอกจากนี้ ยังมีคลินิคให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้สนใจ ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่1 และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ (สวทช.) และคอร์สฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1

ด้านนางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานอุตสาหกรรมแฟร์ ที่จัดขึ้นเป็นประจำปี ถือเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเป็นเวทีการค้าที่สำคัญของภาคเหนือที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการจาก ส่วนกลางและกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียนสู่โอกาสทางการค้าการลงทุน โดยปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 มีเงินสะพัดและยอดจำหน่ายภายในงานจำนวน 47,000,000 ล้านบาท และยังยอดสั่งซื้อขายหมุนเวียนกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาโรงงานอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น