ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตใจร่าเริงแจ่มใส

ขยับกายวันละนิดจิตแจ่มใส “นันทพล พงศธรวิสุทธิ์” นายกเทศมนตรีตำบสันนาเม็ง ได้จัดให้ผู้สูงอายุและเยาวชนตลอดถึงบุคคลทั่วไปได้มาร่วมกันออกกำลังกายด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อสุขภาพจิตใจร่าเริงแจ่มใสทุกบ่ายวันพุธที่สนามกีฬาเทศบาลสันนาเม็ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น