เข้าพบเพื่อขอรับคำแนะนำนโยบายและแนวทางการพัฒนาแปลงเรียนรู้ของศูนย์

สมถวิล ขัดสาร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับคำแนะนำนโยบายและแนวทางการพัฒนาแปลงเรียนรู้ของศูนย์ เรื่องเทคนิคการทำกล้วยไข่ส่งตลาด ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น