ศรัทธาสาธุชนเชียงใหม่หลายพัน พร้อมใจกันเข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา

ศรัทธาสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่หลายพันคนพร้อมใจกันเข้าวัดทำบุญตกบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาวันสำคัญของโลก ตามวัดต่างๆ ขณะที่อดีดนายกรัฐมนตรี สมชาย วงค์สวัสดิ เดินทางทำบุญ สะเดาะเคราะห์ลงนะหน้าทอง ที่วัดดัง ด้านทั่วเมืองเชียงใหม่ประชาชนแห่ทำบุญแน่น พร้อมร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนที่ทางจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมหลักที่วัด 4 วัดใหญ่ของเชียงใหม่อย่างพร้อมเพรียงกันในช่วงค่ำ

วันที่ 11 ก.พ.60 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชาที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเหล่าศรัทธาสาธุชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างตื่นแต่เช้าออกไปทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญของโลกตามวัดต่าง ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ อาทิ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดลอยเคราะห์ พบว่ามีศรัทธาสาธุชน และนักท่องเที่ยว หลั่งไหลมาร่วมกันทำบุญกันอย่างไม่ขาดสาย ขณะที่ วัดป่าเป้า อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ต่างแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองประจำถิ่น บ่งบอกอัตลักษณ์ของตนเองพาครอบครัวและบุตรหลาน นำอาหารคาวหวานมาร่วมตักบาตรทำบุญเป็นจำนวนมากเช่นกัน นอกจากนี้ที่บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก้เดินทางขึ้นไปทำบุญ ขอพรกกันอย่างเนืองแน่น เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ อีกด้วย

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายเวลาประมาณ 15.00 น. อดีดนายกรัฐมนตรี สมชาย วงค์สวัสดิ ยังได้มาทำบุญสะเดาะเคราะห์ และลงนะหน้าทอง ในวัน มาฆบูชา ที่วัดศรีดอนมูล อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูสิริศีลสังวร หรือครูบาน้อยเตชะปัญโญ ครูบาดังภาคเหนือ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล และคณะสงฆ์อีกเก้ารูป ทำพิธีให้ ซึ่งภายหลังเสร็จพิธี นายสมชาย วงค์สวัสดิ์ ได้เข้ากราบนมัสการ ครูบาน้อยเตชปัญโญอีกครั้ง และได้บอกว่าหลังจากที่เคยมาทำบุญสะเดาะเคราะห์ กับครูบาน้อยแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นตามลำดับ ในโอกาสต่อไปจะได้เชิญ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มาทำพิธีสะเดาะห์เคราะห์ ที่วัดแห่งนี้กับครูบาน้อยเตชปัญโญ ต่อไป

ขณะที่ในช่วงค่ำของวันเดียวกันนี้ ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน และฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์เนื่องวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 นอกจากนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายพันคนทั่วเมืองเชียงใหม่ต่างพร้อมใจกัน นุ่งขาว ห่มขาว เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญของโลก ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมหลักที่วัด 4 วัดคือวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดศรีโสดาพระอารามหลวง โดยการเวียนเทียน เป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนา

สำหรับวันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโอวาทปาฎิโมกข์ คือ ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้ผ่องใส วันมาฆบูชา มีเหตุการณ์สำคัญพร้อมกัน 4 ประการ คือ เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ล้วนเป็นพระอรหันต์มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และทั้งหมดได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า ความพร้อมกันขององค์ 4 ประการจึงเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต

นอกจากนี้การเวียนเทียน เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติด้วยความสำรวม เพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดแก่ผู้พบเห็น โดยพุทธศาสนิกชนจะ อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้เบิกบาน แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่ เตรียมเครื่องบูชาให้พร้อม เช่น ดอกไม้ธูปเทียน ควรเดินทางมาถึงวัดหรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียน ก่อนเวลาเริ่มเดินเวียนเทียน บูชาพระรัตนตรัย เพื่อร่วมศาสนพิธีตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงออกมาเตรียมตัวด้านหน้าพระอุโบสถหรือสถานที่ประกอบพิธีเวียนเทียน

การเวียนเทียนจะเดินเวียนขวา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงตามธรรมเนียมอินเดียในสมัยพุทธกาล ในแต่ละรอบให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ตามลำดับ เมื่อเวียนเทียนครบ 3 รอบแล้ว นำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่เตรียมไว้ ต่อจากนั้นจึงเข้าไปประชุมพร้อมกันในพระอุโบสถหรือวิหารหรือศาลาการเปรียญ เริ่มทำวัตรเย็นและสวดมนต์ เสร็จแล้วมีเทศน์พิเศษ เป็นอันเสร็จพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น