รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานวิชาชีพดีเด่น

โรงเรียนออกแบบผมอำไพแอนด์บิวตี้สปา โดยอาจารย์การย์วิชญ์ วงษ์ทอง รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานวิชาชีพดีเด่น สาขาหลักสูตรสปาเพื่อความงาม ในงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 จากพลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น