ท่องเที่ยว ลุยแดนมังกร

ไปงานด้านภารกิจการท่องเที่ยว “วิสูตร บัวชุม” ผอ.ททท.สำนักงานเชียงใหม่เดินทางไปจีนเมืองจางเจียเจี้ย พบเพื่อนเลือดยุพราชด้วยกัน “สุรชัย พัทธพร” และ “นิกร รักสกุลกานต์” เลยม่วนด้วยกันตามประสาคนไทยหัวใจเฮฮา

ร่วมแสดงความคิดเห็น